Covid-19 izplatību ierobežojošie noteikumi Starptautiskā sporta deju festivāla “Baltic Grand Prix 2021” dalībniekiem un skatītājiem.


Pasākuma norises vietā skatītājiem būs atsevišķa ieeja (Ķīpsalas halles galvenā ieeja) no dalībniekiem (sportistiem, treneriem, tiesnešiem, rīkotāju) (Ēku kompleksa 8. vārti).
Visā pasākuma norises laikā skatītāji nedrīkst apmeklēt sacensību dalībnieku (sportistu, treneru, tiesnešu un rīkotāju) atrašanās zonu!
Skatītāji.
Pasākumu drīkst klātienē apmeklēt tikai pilnībā vakcinētās vai Covid-19 izslimojušās personas, uzrādot QR sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.
Skatītāji - bez maskām.
Dalībnieki.
Bērniem līdz 10-11 gadu vecumam nav jāuzrāda QR sertifikāti vai Covid-19 testu sertifikāti.
Sākot no 12 gadu vecuma bērniem nepieciešams uzrādīt vai nu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu (QR kods), vai negatīvu derīgu Covid-19 testu.
Pirms sacensībām un sacensību starplaikos dalībniekiem obligāti jālieto sejas maskas!
Pasākuma programmas sacensību tiešās norises laikā maskas nav jālieto.
Noteikumi var tikt precizēti atkarībā no valstī noteiktajiem ierobežojumiem.COVID-19 Spread Restriction Rules for Participants and Spectators of the International DanceSport Festival “Baltic Grand Prix 2021”

When arriving in Latvia it is necessary to fill out the Covid Pass form available in Internet https://www.covidpass.lv/en/ or https://www.covidpass.lv/ru/
The Visitors will have a separate entrance (Kipsala Hall main entrance) from the Participants (Athletes, Coaches, Adjudicators and Organisers) - (Building complex Gate 8).
Throughout the event Spectators are not allowed to visit the area designated for Participants (Athletes, Coaches, Adjudicators and Organisers)!
Spectators.
The event may be attended only by fully vaccinated persons or persons having revered from Covid-19 by presenting a QR certificate and an identity document.
Spectators - without masks.
Participants.
For children up to 10-11 years of age it is not required to present QR certificates or Covid-19 negative test certificates.
Commencing from 12 years old children it is required to present either Covid-19 vaccination certificate (QR code) or negative valid Covid-19 test result.
Before and in the intermissions of competitions the participants must use face masks!
Masks are not used during direct running of the competition programme event.
The rules may be updated depending on national restrictions in force.